Brugerbetingelser


Opdateret 6. okt, 2015LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT

Snugspot hjemmesiden og mobil app´en (“Snugspot.com,” “vi,” eller “os”) drives af Macromerch ApS (cvr nr. 35239782) på adressen: Skovbakkevej 17, 8220, Danmark. Ved at benytte Snugspot på nogen måde, accepterer du disse brugerbetingelser (“Aftale”). Hvis du ikke ønsker at indgå i denne aftale, kan du ikke bruge Snugspot.

Indhold

1. Hvem kan bruge Snugspot
2. Licens til at bruge Snugspot
3. Privatliv
4. Registrering
5. Aftaleperiode og opsigelse; Sletning af konto
6. Ansvarsfraskrivelse
7. Adfærd; Forbudt brug
8. Begrænsning af indhold
9. Tilladelse fra dig
10. Garantier stillet af dig
11. Skadløsholdelse
12. Tredjeparts ophavsret og andre rettigheder
13. Generelle bestemmelser

1. Hvem kan bruge Snugspot
Du skal være fyldt 18 år for at bruge Snugspot. Brugen er ugyldig hvis brugen er forbudt. Ved at bruge Snugspot, erklærer og garanterer du, at du har ret, autoritet og evne til at indgå denne aftale og til at overholde alle vilkår og betingelser i aftalen. Hvis du bruger Snugspot erklærer og garanterer du, at du aldrig har været dømt for en forbrydelse og at du ikke har pligt til at registrere dig for sexuelt overgreb hos nogen myndighed.

2. Licens til at bruge Snugspot
Snugspot giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge Snugspot til personlige, ikke-kommercielle formål. Denne licens er personlig og kan ikke overdrages eller udlicenseres til andre.
Med mindre en udtrykkelig, skriftlig tilladelse er givet af Snugspot, må du ikke reproducere, videredistribuere, sælge, skabe afledte værker fra, dekompilere, kopiere fra, eller på anden måde adskille Snugspot. Du må heller ikke foretager handlinger der kan påvirke eller skade Snugspot. Alle rettigheder, som ikke er udtrykkeligt givet af Snugspot, er reserveret.

3. Privatliv
Dine rettigheder i forhold til privatlivets fred er angivet i vores politik om fortrolighed (Privatlivspolitik), som udgør en del af nærværende aftale om brugerbetingelser. Læs venligst vores privatlivspolitik for vide:
a. Hvilke oplysninger vi indsamler om dig
b. Hvad vi bruger oplysningerne til
c. Hvilke tredjepartsoplysninger, hvis nogen, som du accepterer at dele ved at bruge Snugspot; og
d. Med hvem vi deler oplysningerne

4. Registrering
For at bruge Snugspot, kan du oprette en konto ved at benytte dit Facebook login, hvilket betyder at du bemyndiger os til at tilgå visse oplysninger fra din Facebook profil, herunder oplysninger om Facebook-venner du måske har til fælles med andre Snugspot brugere. Ved at give os adgang til din Facebook-konto, anerkender og accepterer du, at vi kan dele dit navn og profilbillede, samt navn og profilbillede af dine Facebook-venner som er fælles Facebook-venner med andre Snugspot brugere i dit netværk eller geografiske område. Tag altid de nødvendige forholdsregler for at beskytte dit kodeord og kontakt os på help@snugspot.com, hvis du mener at en uautoriseret person har haft adgang til din konto/profil.

5. Aftaleperiode og opsigelse; Sletning af konto
Denne aftale træder i kraft første gang du benytter Snugspot og er gyldig indtil den opsiges i overenstemmelse med bestemmelserne om sletning af konto.
Snugspot kan suspendere, deaktivere eller slette din konto (eller dele heraf) hvis Snugspot vurderer at du har overtrådt en bestemmelse i denne aftale eller hvis din adfærd eller dit indhold kan skade Snugspot’s omdømme eller goodwill. Hvis Snugspot sletter din konto under disse omstændigheder, kan du ikke oprette en ny profil under et andet navn.
Ved opsigelse eller sletning af en konto ophører alle tilladelser som Snugspot har givet. Hvis en konto slettes, uanset årsag, vil indhold du har delt ikke nødvendigvis kunne genskabes . Snugspot er ikke ansvarlig for tabet af indhold.

6. Ansvarsfraskrivelse
6.1. DU ALENE ER ANSVARLIG FOR DIN INTERAKTION MED ANDRE SNUGSPOT BRUGERE. DU FORSTÅR AT SNUGSPOT PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT IKKE KONTROLLERER DETS BRUGERES BAGGRUND ELLER STRAFFEATTEST. SNUGSPOT UNDERSØGER HELLER IKKE ELLER FORSØGER AT BEKRÆFTE UDTALELSER FRA BRUGERNE. SNUGSPOT STILLER INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL BRUGERNES ADFÆRD ELLER DERES KOMPATIBILITET MED NOGEN NUVÆRENDE ELLER FREMTIDIGE BRUGERE. SNUGSPOT FORBEHOLDER SIG RET TIL AT UDFØRE BAGGRUNDSTJEK ELLER ANDEN FORM FOR SCREENING (SOM EKSEMPELVIS SØGNING I REGISTRE OVER VOLDTÆGTSDØMTE), PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT OG VED BRUG AF OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE ARKIVER.

6.2. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER SNUGSPOT ANSVARLIG FOR SKADER AF NOGEN ART, HVERKEN DIREKTE, INDIREKTE, GENERELLE, SÆRLIGE, KOMPENSATORISKE, FØLGESKADER, OG/ELLER HÆNDELSER SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL DIN ELLER ANDRES ADFÆRD I FORBINDELSE MED BRUG AF DENNE SERVICE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, LEGEMSBESKADIGELSE, DØD, FØLELSESMÆSSIG NØD, OG/ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGE AF KOMMUNIKATION ELLER MØDE MED ANDRE BRUGERE AF SNUGSPOT´S SERVICE ELLER PERSONER DU MØDER GENNEM SNUGSPOT. DU ER ENIG I AT DET ER DIT ANSVAR AT TAGE DE FORNØDNE FORHOLDSREGLER I ENHVER INTERAKTION MED SNUGSPOTS ØVRIGE BRUGERE, I SÆRDELESHED HVIS DU BESLUTTER AT MØDE ANDRE BRUGERE OFFLINE ELLER PERSONLIGT.

6.3. Snugspot forbeholder sig ret til at ændre konceptet og den service der leveres. Du er ansvarlig for din egen adgang til Snugspot. Snugspot er ikke forpligtet til at screene eller overvåge tjenestens indhold og garanterer ikke at tjenestens tilgængelig indhold er i overensstemmelse med denne aftale eller er egnet til alle brugere.

6.4. Snugspot leverer tjenesten på en “som den er” og “som tilgængelig” basis. Du bruger derfor Snugspot på egen risiko. Snugspot frasiger sig udtrykkeligt enhver form for garanti, uanset om den er udtrykt eller indforstået, herunder, men ikke begrænset til indforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse, og enhver anden form for garanti som måtte opstå under nogen lovgivning. Uden at begrænse ovenstående, stiller Snugspot ingen garanti:

6.4.a. For at Snugspot vil være tilladt i dit retsområde;
6.4.b. For at Snugspot tjenesten er uafbrudt eller fejlfri;
6.4.c. Omkring enhver form for indhold delt af tjenestens brugere;
6.4.d. Omkring hvordan tredjepart bruger indhold du har delt;
6.4.e. For at indhold du indsender vil blive gemt eller tilgængeliggjort af Snugspot;
6.4.f. For at Snugspot vil fortsætte med at understøtte eller udbyde en bestemt funktion på Snugspot hjemmesiden, i app´en eller via tjenesten;
6.4.g. Omkring andre hjemmesider eller andet indhold, selvom der linkes til indholdet fra Snugspot.

I det tilfælde og i det omfang at en del af ansvarfraskrivelsen ikke er gyldig vil alle gældende, lovmæssige garantier være begrænset til en periode på tredive (30) dage efter den dato hvor du første gang brugte Snugspot og ingen garantier skal gælde efter denne periode.

7. Adfærd; Forbudt brug
Når du bruger Snugspot skal du altid opføre dig civiliseret og udvise respekt for andre. Endvidere må du ikke:

7.a. Genere eller forfølge en anden person;
7.b. Skade eller udnyttemindreårige;
7.c. Opføre sig på en vildledende måde ved blandt andet at udgive sig for at være en anden person;
7.d. Indsamle oplysninger om andre;
7.e. Antyde eller give udtryk for at dine udtalelser eller oplysninger er godkendt eller støttet af Snugspot uden vores specifikke, forudgående, skriftlige samtykke.
7.f. Distribuere spam, eller bruge en robot, spider, script, side-søgnings/hentnings-program, eller anden manuel eller automatisk enhed eller proces til at hente, skaffe, indeksere, “data minere”, eller på anden måde gengive eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af tjenesten eller dens indhold.
7.g. Dele, distribuere eller på nogen måde gengive noget som helst ophavsretsbeskyttet materiale, varemærker, eller andre fortrolige eller beskyttede oplysninger uden på forhånd at have indhentet tilladelse fra ejeren af sådanne immaterielle rettigheder.
7.h. Forstyrre eller afbryde tjenesterne, hjemmesiden, serverne eller netværk som er forbundet med tjenesterne eller hjemmesiden.
7.i. Dele, indsende eller på anden måde overføre materiale der indeholder software virus eller anden computerkode, filer eller programmel designet til afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af noget computersoftware, hardware eller IT-/kommunikationsudstyr.
Snugspot har ret, men ikke pligt, til at overvåge al adfærd og indhold som deles på eller overføres til Snugspot.

8. Begrænsning af indhold
Du alene er ansvarlig for det indhold du udgiver eller viser (herefter, “deler”) på tjenesten eller sender til andre medlemmer. Du må ikke dele indhold med eller sende inhold til andre brugere som har karakter af at være misvisende, æreskrænkende, blasfemisk, groft, obskønt, stødende, seksuelt orienteret, truende, chikanerende, racistisk, ondskabsfuldt, eller enhver form for indhold som overtræder eller krænker en anden parts rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, interlektuel ejendomsret og ret til privatliv). Du må ikke give unøjagtige, vildledende eller urigtige oplysninger til Snugspot eller til nogen anden bruger. Hvis oplysninger som er givet til Snugspot, eller til en anden bruger, efterfølgende bliver unøjagtig, vildledende eller urigtig, skal du straks underrette os om ændringen. Det følgende er en ikke-udtømmende liste over indhold som du ikke har lov til at tilføje, maile, uploade, transmittere eller indsende (samlet kaldet, “dele”). Du må ikke dele indhold som:

8.a. er åbenlyst anstødeligt i et online fællesskab, såsom indhold der promoverer racisme, chauvinisme, had eller koporlig skade af enhver art mod enhver gruppe eller individ;
8.b. chikanerer eller støtter chikane af en anden person;
8.c. fremmer oplysninger som er falske, vildledende eller opfordrer til ulovlige aktiviteter eller adfærd som er grov, truende, obskøn, ærekrænkende eller injurierende;
8.d. udnytter personer under 18 år på en seksuel eller voldelig måde eller udbede dig personlige oplysninger fra personer under 18 år;
8.e. indeholder pornografisk eksplicit materiale;
8.f. giver vejledende oplysninger om ulovlige aktiviteter som fx fremstilling eller anskaffelse af våben, krænkelse af en andens privatliv eller rettigheder, eller levering eller skabelse af computervirus;
8.g. har karakter af at være “junk mail”, “kædebreve,” eller uopfordret/uønsket masseudsending af beskeder “spam”;
8.h. støtter eller opfordrer til uautoriseret kopiering af en anden persons ophvasretligt beskyttede arbejde, såsom at videregive piratkopieret software eller links til det, give vejledning til at omgå kopibeskyttelse eller videregive ulovligt kopierede billeder, lyd eller video, eller links til sådanne ulovlige filer;
8.i. beder andre brugere om kodeord eller personlige, identificerbare oplysninger til brug for kommercielle eller ulovlige formål;
8.j. beskæftiger sig med kommerciel aktivitet og/eller salg uden en forudgående skriftlig aftale, herunder konkurrencer, lotteri, byttehandler, reklame, pyramidespil og generel dataindsamling;
8.k. krænker tredjeparts ophavsret eller andre rettigheder (eks. varemærkebeskyttelse, privatlivets fred, osv.);
Din brug af tjenesten, herunder men ikke begrænset til det indhold du deler på tjenesten, skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og regler.

Telefonnumre, adresser, efternavne, URL´er (hjemmesideadresser), e-mail adresser og andre kontaktoplysninger må ikke angives i din profiltekst eller andre steder end der hvor der eventuelt udtrykkeligt bedes om dem.

9. Tilladelse fra dig
Du tillader Snugspot og dets partnere en ubegrænset, global, vedvarende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri license og ret til at kopiere, overføre, distribuere, offentligt opføre og vise (gennem alle kendte eller senere oprettede medier), og skabe afledte værker fra, dit indhold. Derudover giver du afkald på enhver såkaldt "moralsk rettighed" i dit indhold. Desuden giver du alle Snugspot brugere tilladelse til at se dit indhold og bruge det til personlige, ikke-kommercielle formål. Hvis du stiller forslag til Snugspot omkring forbedringer eller nye funktioner, har Snugspot ret til at bruge dine forslag uden kompensation eller godtgørelse til dig.

10. Garantier stillet af dig
For hvert stykke indhold som du deler eller overfører, garanterer du at: (i) du har ret til at indsende indholdet til Snugspot give tilladelse som beskrevet ovenfor; (ii) Snugspot ikke behøver at indhente tilladelse fra tredjepart eller betale royalties til tredjepart; (iii) indholdet ikke overtræder eller krænker nogen tredjeparts rettigheder, herunder intellektuel ophavsret og privatlivets fred; og (iv) indholdet er i overensstemmelse med denne aftale og gældende lovgivning.

11. Skadeløsholdelse
Du vil skadeløsholde Snugspot og dets relaterede selskaber, partnere, bestyrelse, direktører, medarbejdere og agenter fra og imod alle tredjepartshandlinger som: (i) opstår som følge af dine aktiviteter på Snugspot; (ii) hævder en krænkelse af dig på baggrund af denne aftale; eller (iii) hævder at indhold du har delt på Snugspot bryder loven eller krænker tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret eller privatlivets fred.

12. Tredjeparts ophavsret og andre rettigheder
Snugspot respekterer andres intellektuelle ophavsret og vi beder vores brugere gøre det samme. Hver bruger er ansvarlig for at sikre at det materiale de uploader og deler på Snugspot ikke krænker tredjeparts ophavsret.
Snugspot vil øjeblikkeligt fjerne materiale i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) hvis vi gøres opmærksom på, at noget materiale er ophavsretsbeskyttet. Desuden vil Snugspot, under de rette omstændigheder, opsige eller deaktivere brugerkonti som deler ophavsretsbeskyttet materiale.

13. Kreditkort & Betaling
Når du og et andet medlem er blevet enige om, at skabe forbindelse med hinanden bliver kontakt-gebyret automatisk trukket fra dit kreditkort. Hver gang der trækkes penge fra dit kreditkort vil du modtage en kvittering via email. Du kan også se din samlede købs-historik under siden med dine Indstillinger.
Ønsker du at ændre eller slette dine kredikort oplysninger, kan dette ligeledes gøres på siden med dine Indstillinger.

14. Generelle bestemmelser

GÆLDENDE LOV: Denne aftale er underlagt lovgivningen i Danmark, uden hensyn til principper om lovkonflikt. "The Uniform Commercial Code", "The Uniform Computer Information Transaction Act", og "The United Nations Convention of Controls for International Sale of Goods" finder ikke anvendelse.

TVISTER: Enhver handling der udspringer af eller vedrører denne aftale eller din brug af Snugspot skal påbegyndes ved domstole beliggende i Danmark (og du giver samtykke til retsområdet af disse domstole). I en eventuel sag giver Snugspot og du uigenkaldeligt afkald på enhver ret til en nævningesag.

FORTOLKNING; GYLDIGHED; AFKALD; RETSMIDLER: Overskrifter er kun til bekvemmelighed og må ikke anvendes til at fortolke vilkårne i denne aftale. Hvis en bestemmelse eller en del heraf i denne aftale findes ugyldigt eller uden retskraft af en kompetent domstol, gør den pågældende bestemmelse ikke resten af aftalen ugyldig. En forsinkelse eller mangel på retslige skridt fra Snugspots side betyder ikke at Snugspot giver afkald på at udøve sin ret. Snugspot’s rettigheder og retsmidler er kumulative og ikke eksklusive.

EFTERFØLGERE; OVERDRAGELSE; TREDJEPARTS RETTIGHEDER: Denne aftale er bindende og gældende til fordel for begge parter og deres respektive efterfølgere, arvinger, fuldmægtige og personlige repræsentanter. Du har ikke ret til at overdrage denne aftale uden Snugspot’s forudgående, skriftlige samtykke. Ingen tredjepart har nogen rettigheder i henhold til aftalen.

MEDDELELSER: Du giver samtykke til at modtage al kommunikation, herunder meddelelser, aftaler, oplysninger eller anden information fra Snugspot elektronisk. Snugspot kan kommunikere via email eller via meddelelser på Snugspot tjenesten. Support-relaterede forespørgsler eller meddelelser af juridisk karakter (som eksempelvis en stævning) kan sendes til os på help@snugspot.com eller til følgende adresse:


Snugspot
Skovbakkevej 17
8220 Brabrand, Danmark.

Intet heri skal begrænse Snugspots ret til at gøre indsigelse mod stævninger, erstatningskrav eller andre krav.

ÆNDRING; HELE AFTALEN:
Denne aftale kan ikke ændres medmindre en revideret version af Brugerbetingelserne offentliggøres af Snugspot på Snugspot´s tjenester eller ved en skriftlig tillægsaftale underskrevet af en autoriseret repræsentant for Snugspot. Reviderede brugerbetingelser/servicevilkår vil træde i kraft den dag de offentliggøres på Snugspot. Denne aftale udgør hele aftalen mellem Snugspot og dig og erstatter enhver eventuel tidligere aftale eller forståelse vedrørende brugen af Snugspot.


DOKUMENTETS AFSLUTNING
Log Ind Om Snugspot Kontakt Ofte stillede spørgsmål Brugerbetingelser Privatlivspolitik Cookies